گزارش دور هشتم قهرمانی کشور آقایان سال 1392

بر روی میز1، دو رقیب همیشگی و ملی پوش کشورمان یعنی احسان قائم مقامی واصغر گلیزاده پس از تنها 15 حرکت به یک تساوی زودهنگام رضایت دادند تا هر دو بازیکن 6 امتیازی شوند.

روی میز 2 نیز پویا ایدنی و سید خلیل موسوی به یک تساوی تقریبا زودهنگام دیگر رضایت دادند تا به این ترتیب ایدنی با 6  و موسوی با 5.5 امتیاز به دور نهم فکر کنند. روی میز 3 نیز امیر رضا پور رمضانعلی برابر امید نوروزی که شاخه نایدورف در دفاع سیسیلی را برگزیده بود، در 39 حرکت وادار به تسلیم کرد تا او نیز به 6 تایی های جدول بپیوندد!

روی میز 5 همایون توفیقی (2455) وحید خالصی از زنجان را شکست داد تا همچنان به روزهای آینده امیدوار باشد. توفیقی با این پیروزی 5 امتیازی شد. روی میز 6 نیز مرتضی محجوب(2419) برابر حریف نوجوان خود سید محمد امین طباطبایی (2200)پیروز شد تا او نیز 5 امتیازی شود.پوریا درینی نیز با غلبه بر ابراهیم احمدی نیا بر روی میز 9 جمع امتیاز های خود را به  4.5  رساند تا کماکان امید های خود را حفظ کند.

در حال حاضر و تا پایان دور هشتم پویا ایدنی،احسان قائم مقامی، اصغر گلیزاده و امیر رضا پور رمضانعلی همگی با 6 امتیاز و با احتساب امتیاز شکنی در مکان های اول تا چهارم قراردارند و سید خلیل موسوی و سید جواد علوی نیز هر دو با 5.5 امتیاز در مکان های پنجم و ششم ایستاده اند.