گزارش دور هشتم قهرمانی کشور آقایان سال 1392

بر روی میز۱، دو رقیب همیشگی و ملی پوش کشورمان یعنی احسان قائم مقامی واصغر گلیزاده پس از تنها ۱۵ حرکت به یک تساوی زودهنگام رضایت دادند تا هر دو بازیکن ۶ امتیازی شوند.

روی میز ۲ نیز پویا ایدنی و سید خلیل موسوی به یک تساوی تقریبا زودهنگام دیگر رضایت دادند تا به این ترتیب ایدنی با ۶  و موسوی با ۵.۵ امتیاز به دور نهم فکر کنند. روی میز ۳ نیز امیر رضا پور رمضانعلی برابر امید نوروزی که شاخه نایدورف در دفاع سیسیلی را برگزیده بود، در ۳۹ حرکت وادار به تسلیم کرد تا او نیز به ۶ تایی های جدول بپیوندد!

روی میز ۵ همایون توفیقی (۲۴۵۵) وحید خالصی از زنجان را شکست داد تا همچنان به روزهای آینده امیدوار باشد. توفیقی با این پیروزی ۵ امتیازی شد. روی میز ۶ نیز مرتضی محجوب(۲۴۱۹) برابر حریف نوجوان خود سید محمد امین طباطبایی (۲۲۰۰)پیروز شد تا او نیز ۵ امتیازی شود.پوریا درینی نیز با غلبه بر ابراهیم احمدی نیا بر روی میز ۹ جمع امتیاز های خود را به  ۴.۵  رساند تا کماکان امید های خود را حفظ کند.

در حال حاضر و تا پایان دور هشتم پویا ایدنی،احسان قائم مقامی، اصغر گلیزاده و امیر رضا پور رمضانعلی همگی با ۶ امتیاز و با احتساب امتیاز شکنی در مکان های اول تا چهارم قراردارند و سید خلیل موسوی و سید جواد علوی نیز هر دو با ۵.۵ امتیاز در مکان های پنجم و ششم ایستاده اند.