پیروزی نایجل شورت بر احسان قائم مقامی

دقایقی پیش رویارویی استادان بزرگ قائم مقامی و نایجل شورت با پیروزی  نایجل شورت دربازیهای سریع و برق آسا در مجموع با پیروزی شورت پایان یافت..شورت  بازیهای برق آسا را هم ۴.۵-۳.۵ به نفع خود به پایان برد.

نایجل شورت دربازیهای سریع هم پیروز شد،او در این بازیها با نتیجه نزدیک ۲.۵ بر ۱.۵  بر احسان غلبه کرد و اکنون در مجموع بازیهای کلاسیک و سریع ۳ امتیاز پیش است.