پرنیان قمی فاتح مسابقه بلیتس روز معلم باشگاه شترنج نوین

پرنیان قمی نفر دوم از راست  ردیف اول

به مناسبت روز معلم یکدوره مسابقه بلیتس در محل باشگاه شترنج نوین رشت با شرکت 60 شترنجباز در 9 دور برگزار گردید. که در پایان نوجوان خوشفکر پرنیان قمی یازده ساله در حضور بزرگان و شترنجبازان با سابقه شترنج گیلان با 7.5 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. مقام های کسب شده در این دوره مسابقه به شرح زیر می باشد.

نفر اول : پرنیان قمی با 7.5 امتیاز    نفردوم : فریدن عزتی با 7 امتیاز

نفر سوم : امیر چهاردولی با 7 امتیاز  نفر چهارم : فرحان چهره سا با 6.5 امتیاز

نفر پنجم : مانی جاهدی با 6.5 امتیاز  نفر ششم : جواد ترکمن نژاد با 6.5 امتیاز

نفر اول بانوان : ملیکا اروندی با 4.5 امتیاز

نفر اول کمتر از 1800 : دانیال افزون با 6.5 امتیاز   نفر اول کمتر از 1700 : سید ماهان خوشکلام با 5.5 امتیاز

نفر اول کمتر از 1600 : آرمین رحمت پور با 5.5 امتیاز  نفر اول کمتر از 1500 : محمد رضا علیپور با 5.5 امتیاز

نفر اول کمتر از 1400 : علی رضا مبارک نژاد با 5 امتیاز  نفر اول کمتر از 1300 : هومن نعمتیان با 5 امتیاز