• عکس برگزیده سال شطرنج ایران

ویدئوی بازی بلیتس کاسپاروف وسلی سو ۲۰۱۶

در ادامه می توانید ویدوئوی تصویری بازی بلیتس کاسپارف با وسلی سو را در سال ۲۰۱۶   ببینید

 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.