همایون توفیقی فاتح جام رمضان باشگاه شطرنج نوین 1396

مسابقه بلیتس جام رمضان باشگاه شطرنج نوین ۱۳۹۶

در پایان مسابقات بلیتس ریتد باشگاه شطرنج نوین که در ۹ دور به روش سوئیسی و با حضور ۷۹ بازیکن در محل هیات شطرنج استان گیلان برگزار گردید:
نفر اول : استاد بزرگ همایون توفیقی با ۸ امتیاز
نفر دوم : استاد بزرگ امیررضا پوررمضانعلی با ۸ امتیاز
نفر سوم : استاد بین المللی سید خلیل موسوی با ۷ امتیاز
نفر چهارم : آرش طاهباز با ۷ امتیاز
نفر پنجم : آریا امیدی با ۷ امتیاز
نفر ششم : بنیامین بابانیا با ۶.۵ امتیاز

بهترین بازیکن بانوان : ساناز اسماعیلی با ۵.۵ امتیاز
بهترین بازیکن کمتر از ۲۰۰۰ : رامتین طاووسی راد با ۶ امتیاز
بهترین بازیکن کمتر از ۱۹۰۰ : مانی جاهدی با ۶.۵ امتیاز
بهترین بازیکن کمتر از ۱۸۰۰ : دانیال افزون با ۶ امتیاز
بهترین بازیکن کمتر از ۱۷۰۰ : آرمین رحمت پور با ۶ امتیاز
بهترین بازیکن کمتر از ۱۶۰۰ : پرهام صفری با ۵.۵ امتیاز
بهترین بازیکن کمتر از ۱۵۰۰ :پارسا جعفری با ۵ امتیاز
بهترین بازیکن کمتر از ۱۴۰۰ : حسین فخار با ۴.۵ امتیاز
بهترین بازیکن کمتر از ۱۳۰۰: غلام حسن  یزدانی با ۴ امتیاز

در پایان از تمامی اساتید ،بازیکنان و اولیای گرانقدر که با حضور خود به مسابقات گرمای خاصی بخشیدند کمال تشکر را داریم