مهدی انجم روز قهرمان جام چی چست آذربایجان شد

مسابقات جام چي چست  با حضور 85 شطرنجبازو از جمله 33 درجه دار بين المللي از استان هاي آذربايجان غربي،کردستان،همدان، هرمزگان، آذربايجان شرقي،‌تهران، خوزستان و گيلان از تاريخ اول الي ششم آبان  در شهر مياندوآب برگزار شد ودر پايان مهدي انجم روز از آذربايجان شرقي با 7 امتياز و به لطف امتياز شکني بهتر به مقام قهرماني دست يافت. پس از او مهدی اصغری بادکی ازآذربايجان غربي، عبداله الهی ازآذربايجان شرقی، صادق اسدی از همدان، فرهاد صمصام از گیلان میثم خطیبی از زنجان وناصر پور اسماعیل ازآذربايجان شرقی هريک با کسب 7 امتیاز و با احتساب امتيازشکنی به عناوین دوم تا هفتم دست پیدا کردند.

شايان ذکر است سرپرستي مسابقات به عهده مسعود جوانمرد وسرداوري اين مسابقات به عهده داور بين المللي اکبر باقري بود .