معمای شطرنج 6


سفید شروع و در سه حرکت مات می کند


سفید شروع و در سه حرکت مات می کند

کامنت‌ها بسته شده‌اند.