• عکس برگزیده سال شطرنج ایران

معمای شطرنج ۶


سفید شروع و در سه حرکت مات می کند


سفید شروع و در سه حرکت مات می کند

کامنت‌ها بسته شده‌اند.