معمای شطرنج 5

سفید شروع و در سه حرکت مات می کند

سفید شروع و در چهار حرکت مات می کند

طراح : سید مهدی نیاکوئی  سال  ۱۳۹۵ شمسی ، ۲۰۱۷ میلادی

Save

Save

کامنت‌ها بسته شده‌اند.