معمای شطرنج 3

سفید شروع و در سه حرکت مات می کند

طراح سید مهدی نیاکوئی

 

 

 

 

4 Comments

Comments are closed.