معمای شطرنج 2

سفید شروع و در دو حرکت مات می کند

 

 

 

 

یک کامنت:

  1. ۱٫Rc8 Kxg3
    ۲٫Qc7#

کامنت‌ها بسته هستند.