معمای شطرنج مات در سه حرکت

در پوزیسیون های زیر سفید شروع و در سه حرکت مات می کند

طراح : سید مهدی نیاکوئی

Mate-in-3-_jpg

Mate-in-3

 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.