مسعود مصدق پور قهرمان 22 دومین دوره مسابقات فجر مشهد

مسابقات شطرنج بین المللی بیست و دومین دوره فجر به پایان رسید . مسعود مصدق پور(۲۲۵۰) که در طول سال گذشته روند صعودی بسیار خوبی داشته است، با قدرت ضمن افزایش ۵۰ واحد ریتینگ، به مقام اول مسابقات دست یافت .استاد بین المللی پویا ایدنی (۲۵۰۸)قهرمان جهان در رده سنی زیر ۱۸ سال، با کسب ۶/۵ امتیاز به مقام دوم این مسابقات دست یافت.مقام سوم مسابقات نیز با ۶/۵ امتیاز به استاد بین المللی اسکندوف(۲۴۰۸)رسید و استاد بزرگ کشورمان پوریا درینی(۲۵۰۹) هم با ۶/۵ امتیاز به مقام چهارم مسابقات بسنده کرد.استاد بین المللی مرتضی دربان(۲۳۵۰) استاد بزرگ همایون توفیقی(۲۴۶۱) مهدی مهدوی راد(۲۲۹۵)سورن پوقوسیان (۲۲۴۶) با کسب ۶ امتیاز به ترتیب به مقامهای پنجم تا هشتم مسابقات و همچنین مرصاد خداشناس (۲۲۳۳) مهرداد صداقتی(۲۲۰۳)امید نوروزی قهرمان دوره پیش()۲۳۸۸ استاد بزرگ وگار رسولف (۲۵۳۴) مازیار باقری(۲۰۴۰) سرگیس مانوکیان(۲۲۵۳) هر کدام با ۵/۵ امتیاز به ترتیب به مقامهای نهم تاچهاردهم مسابقات دست یافتند .طبق آیین نامه مسابقات برای ده نفر برتر این دوره جوایز نقدی پیش بینی شده بود.

جدول نتایج مسابقات گروه B
در جدول B مسابقات محمد تقی والسلام(۲۰۷۷) از خراسان قهرمان شد و سروش اثنی عشری (۲۰۹۴) و رضا روزبایان(۱۹۷۶) با همین امتیاز به مقامهای دوم و سوم این مسابقات دست یافتند.

جدول نتایج مسابقات گروه C
در جدول C مسابقات نامی نیکزاد (۱۵۴۰) از استان گلستان با کسب ۹ امتیاز از ۹ بازی مقام اول را از آن خود کرد.سامان امینی فرد(۱۶۲۱) با ۷ امتیاز به مقام دوم رسید ومبینا باقریان(۱۵۹۹) با ۶/۵ امتیاز مقام سوم را کسب کرد.