مسابقه شطرنج ریتد جام شهدای نوخاله گیلان


فقط ۲۴ ساعت  تا پایان مهلت ثبت نام

مسابقه شطرنج استاندارد ریتد جام شهدای نوخاله

برای ریتینگ زیر ۲۰۰۰ و بدون ریتینگ

کلوپ شطرنج نوخاله با همکاری هیات شطرنج استان گیلان و با حمایت دهیاری و همکاری شورای اسلامی نوخاله اکبری و نوخاله جعفری در نظر دارد یک دوره مسابقه استاندارد ریتد با شرایط زیر برگزار نماید .

۱ – مسابقات براساس قوانین فدراسیون جهانی شطرنج و آئین نامه مصوب برگزار می گردد.
۲- بازیکنانی که در طول یکسال اخیر ریتنگ بالاي ۲۰۰۰داشته اند نمی توانند در این مسابقه شرکت
نمایند.
۳ – عضویت در سیستم جامع فدراسیون شطرنج براي همه شرکت کنندگان الزامی است.
۴ – مسابقات در ۹دور و به روش سوئیسی برگزار می گردد.
۵ – زمان مسابقه ۶۰دقیقه به اضافه ۳۰ثانیه پاداش به ازاي هرحرکت ازاولین حرکت می باشد.
تذکّر: زمان تأخیر براي هر بازیکن ۳۰دقیقه از زمان شروع مسابقه می باشد.
۶ – مکان برگزاري مسابقات سالن ورزش دبیرستان امام جعفرصادق )ع ( نوخاله می باشد.
۷ – اعضاي هیأت ژوري قبل از شروع دور اول اعلام خواهند شد. اعتراض به رأي سرداور حداکثر تا
نیم ساعت پس از پایان مسابقه آن دور همراه با درخواست کتبی و پرداخت ۷۵۰۰۰تومان ، در
هیأت ژوري قابل بررسی است. بدیهی است در صورت وارد بودن اعتراض مبلغ مذکور مسترد
می گردد .

افتتاحیه مسابقات روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱رأس ساعت ۱۷می باشد.
-۹ورودیه مسابقات براي شرکت کنندگان تا پایان روز چهارشنبه ۱۸دي مبلغ ۱۲۰۰۰۰تومان و
پس از آن ۱۴۰۰۰۰تومان می باشد. )فرصت نهایی ثبت نام ساعت ۲۰بیستم دي ماه می باشد(.
)شماره کارت جهت واریز : ۹۲۳۴-۶۴۴۵-۷۲۱۰-۵۰۴۱   بانک رسالت به نام آقاي رحیم حسینی ،
پس از واریز، حتما تصویر فیش جهت ثبت نام به شماره تلگرام ۹۰۱۴۹۸۴۱۴۹ارسال شود(.
در پایان مسابقات رده بندي بر اساس مجموع امتیازات کسب شده تعیین خواهد شد و در صورت هم
امتیازي دو یا چند بازیکن براي تعیین رتبه آنها از پوئن شکنی به ترتیب زیر استفاده خواهد شد:
۱ – رویارویی مستقیم    ۲ – بوخ هولز قطع شده یک
۳ – بوخ هولز قطع شده دو    ۴ – بوخ هولز متوسط یک
۵ – مجموع بوخ هولز

جوایز مسابقات
در این دوره از مسابقات بیش از یکصد میلیون ریال جایزه
نقدي جهت ۲۰نفر برتر به شرح ذیل تخصیص یافته است
)جوایز اعلامی جهت حضور ۱۱۰نفر شرکت کننده می باشد و با توجه به اینکه کانون شطرنج نوخاله به دنبال کسب
درآمد از این مسابقات نیست، در صورت افزایش شرکت کنندگان، به همان نسبت جوایز افزایش داده خواهد شد (.
نفر اول : ۲ میلیون تومان
نفر دوم : یک میلیون و پانصد هزار تومان
نفر سوم : یک میلیون تومان
نفر چهارم : ۸۰۰ هزار تومان
نفر پنجم : ۶۰۰ هزار تومان
نفر اول ریتینگ زیر ۱۹۰۰ : ۴۰۰ هزار تومان
نفر اول ریتینگ زیر ۱۸۰۰ : ۴۰۰ هزار تومان
نفر اول ریتینگ زیر ۱۷۰۰  : ۴۰۰ هزار تومان
نفر اول ریتینگ زیر ۱۶۰۰ : ۳۰۰ هزار تومان
نفر اول ریتینگ زیر ۱۵۰۰  : ۳۰۰ هزار تومان
نفر اول ریتینگ زیر ۱۴۰۰  : ۳۰۰ هزار تومان
نفر اول ریتینگ زیر ۱۳۰۰  : ۲۵۰ هزار تومان
نفر اول ریتینگ زیر ۱۲۰۰ : ۲۵۰ هزار تومان
نفر اول خانواده شهدا: ۳۰۰هزار تومان — فرزند یا نوه شهید با حضور بیش از ۵نفر
نفر دوم خانواده شهدا : ۲۵۰هزار تومان — فرزند یا نوه شهید با حضور بیش از ۵نفر
نفر اول پیشکسوتان بالاي ۵۰ سال : ۴۰۰ هزار تومان در صورت حضور بیش از ۵نفر
نفر اول بانوان : ۴۰۰ هزار تومان  در صورت حضور بیش از ۵نفر
نفر اول زیر ۱۲سال : ۲۵۰ هزار توماندر صورت حضور بیش از ۵نفر
نفر اول زیر ۱۰سال : ۲۵۰ هزار تومان در صورت حضور بیش از ۵نفر
نفر اول زیر ۸سال : ۲۵۰ هزار تومان در صورت حضور بیش از ۵نفر

جدول زمانبندي مسابقات

شنبه ۲۱ دی ماه  ساعت ۱۸ دور  اول
یکشنبه  ۲۲ دی ماه  ساعت ۱۴/۳۰ دقیقه  دور دوم — ساعت ۱۸ دور  سوم
دوشنبه ۲۳ دی ماه  ساعت ۱۴/۳۰ دقیقه   دور چهارم —  ساعت ۱۸  دور پنجم
سه شنبه ۲۴ دی ماه    ساعت ۱۸  دور  ششم
چهارشنبه  ۲۵ دی ماه    ساعت ۱۸ دور  هفتم
پنچ شنبه  ساعت ۹/۳۰ دقیقه  صبح  دور هشتم  —  ساعت  ۱۴/۳۰ دقیقه دور نهم  —-  اختتامیه و اهدای جوایز

شماره تماس سرداور مسابقات: آقاي حاج قنبر   ۰۹۱۱۱۳۵۸۸۳۴
شماره تماس مسئول برگزاري : آقاي رحیم حسینی ۰۹۱۱۳۳۱۵۵۱۴

 

آدرس کانال شطرنج نوخاله : https://t.me/nokhaleclup
توجه : جهت دریافت آخرین اطلاعات و اخبار لحظه اي و همچنین نتایج دورهاي
مسابقات ، حتماً در کانال فوق عضو شوید تا از هرگونه تغییرات احتمالی
غیرپیش بینی شده در اسرع وقت، مطّلع گردید.
لینک لوکیشن کلوپ شطرنج نوخاله
https://goo.gl/maps/okANPHa7rxWwT64U

آیین_نامه_اولین_دوره_مسابقه_شطرنج ریتد جام شهدای نوخاله

کامنت‌ها بسته شده‌اند.