مسابقه دو جانبه شطرنج هیکارا ناکامورا با دیوید ناوارا

هیکارا ناکامورا با دیوید ناورا در پراگ
هیکارا ناکامورا با دیوید ناورا در پراگ

یک دوره مسابقه شطرنج دوستانه در پراگ پایتخت کشور چک بین ناکامورا دارنده رتبه 7 رنکینگ جهان با دیوید ناوارا از جمهوری چک دارنده رنکینگ 26 جهان در رتبه بندی فیده از تاریخ 6 ژوئن الی 11 ژوئن برگزار گردید.دو بازی اول و دوم را هیکارا ناکامورای آمریکایی برد و بازی سوم مساوی تمام شد در بازی چهام باز هم ناکامورا برنده شد و توانست در نهایت این مچ دو جانبه را با نتیجه 3.5 بر 0.5 به نفع خود تمام کند. برگزار کننده این مسابقه جامعه شطرنج پراگ بود.