مسابقه جام فروردین فدراسیون شطرنج

مسابقه جام فروردین فدراسیون شطرنج از ۲۴ تا ۳۰ فروردین با شرکت ۱۲۷ نفر در ۹ دور با سرداوری داور بین المللی عبداله مصلحی و داوری بهنام فرد بهبهانی برگزار شد که در پایان استاد بزرگ اصغر گلی زاده با ۸ امتیاز قهرمان شد. استاد فیده محمد امین طباطبایی با ۷.۵ امتیاز دوم و استاد بزرگ همایون توفیقی با ۷ امتیاز سوم شد. وحید خالصی، میثم عابد و پویان دوستکام نیز با ۷ امتیاز چهارم تا ششم شدند. علی فاتحی با ۵.۵ امتیاز نفر برتر بدون ریتینگ شد. عزیزاله صالحی مقدم مرد خستگی ناپذیر مسابقات با ۵.۵ امتیاز به عنوان نفر برتر پیشکسوتان شد. آرمان پورقنبرزاد با ۶.۵ امتیاز نفر برتر زیر ریتینگ ۲۰۰۰ ، برنا درخشانی با ۶.۵ امتیاز نفر برتر زیر ۱۲ سال و نازنین مبرهنی با ۵.۵ امتیاز نفر برتر بانوان شدند. محمد نظام هاشمی با ریتینگ ۱۳۳۶ که پایینترین ریتینگ دار جدول بود با ۴۵.۶ واحد بیشترین افزایش ریتینگ را داشت.