مسابقه بلیتس باشگاه شترنج نوین رشت به مناسبت نیمه شعبان

باشگاه شترنج نوین در نظر دارد بمناسبت نیمه شعبان یک دوره مسابقه بلیتس ریتد ویژه باجوایزی ارزنده برای همه سطوح در محل باشگاه شترنج نوین برگزار نماید.
شرکت برای عموم آزاد است
این مسابقات در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ راس ساعت ۱۷:۰۰ در محل باشگاه شترنج نوین برگزار میگردد.
قوانین فدراسیون جهانی ( فیده) حاکم بر مسابقات است.
جدول مسابقات جهت محاسبه درجه به فدراسیون جهانی ارسال میگردد‌
مسابقات در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار میگردد.
زمان بازی برای هر یک از بازیکنان ۳ دقیقه و به ازای هر حرکت ۲ ثانیه پاداش در نظر گرفته خواهد شد.
در پایان اگر دو یا چند بازیکن از امتیازات مشابه برخوردار باشند از روش شکستن امتیاز به شرح زیر در اولویت خواهد بود
اگر به بازیکنی دو جایزه تعلق گیرد جایزه بالاتر به وی اهدا خواهد شد
۱.رویارویی مستقیم ۲.بوخ هولز قطع شده یک ۳. بوخ هولز قطع شده دو ۴. بوخ هولز متوسط یک ۵ مجموع بوخ هولز
ورودیه مسابقات : ۲۰۰۰۰ تومان
توجه : ظرفیت ۶۰ بازیکن میباشد و اولویت با کسانی است است که زودتر ثبت نام نمایید.
جوایز مسابقات:

نفراول: ۱۵۰۰۰۰تومان   نفردوم: ۱۲۰۰۰۰ تومان
نفرسوم: ۹۰۰۰۰ تومان  نفرچهارم: ۸۰۰۰۰ تومان
نفرپنجم: ۷۰۰۰۰تومان    نفرششم: ۶۰۰۰۰تومان

بهترین بازیکن بانوان : ۵۰۰۰۰ تومان

سه بازیکن برتر زیر ۲۰۰۰ به ترتیب ۵۵۰۰۰ – ۵۰۰۰۰ -۴۵۰۰۰ تومان
بهترین بازیکن کمتر از۱۷۵۰ : ۴۵۰۰۰ تومان  بهترین بازیکن کمتر از ۱۶۵۰ :۴۵۰۰۰تومان
بهترین بازیکن کمتر از ۱۵۵۰ : ۴۵۰۰۰ تومان بهترین بازیکن کمتر از ۱۴۵۰: ۴۵۰۰۰تومان
بهترین بازیکن کمتر از ۱۳۵۰ : ۴۵۰۰۰ تومان بهترین بازیکن کمتر از ۱۲۵۰ : ۴۵۰۰۰ تومان

۱۰درصد از جوایز به هیات شطرنج استان تعلق خواهد گرفت

علاقه مندان جهت شرکت در مسابقات میتوانند از طریق زیر تماس حاصل‌ فرمایند.
۰۹۱۱۱۳۶۷۳۱۷  میرفرهادی
۰۹۱۱۹۳۱۷۴۲۷  مرزوقی
۰۹۱۱۲۳۳۱۲۱۹  بپویی

۰۱۳۳۳۲۲۶۹۶۰   باشگاه شطرنج نوین
آدرس محل مسابقات: رشت خیابان لاکانی کوچه مانی پشت دبستان احمدلبیب پلاک ۶ باشگاه شطرنج نوین