مسابقه بلیتس باشگاه شترنج نوین رشت به مناسبت نیمه شعبان

باشگاه شترنج نوین در نظر دارد بمناسبت نیمه شعبان یک دوره مسابقه بلیتس ریتد ویژه باجوایزی ارزنده برای همه سطوح در محل باشگاه شترنج نوین برگزار نماید.
شرکت برای عموم آزاد است
این مسابقات در روز پنجشنبه مورخ 1396/2/21 راس ساعت 17:00 در محل باشگاه شترنج نوین برگزار میگردد.
قوانین فدراسیون جهانی ( فیده) حاکم بر مسابقات است.
جدول مسابقات جهت محاسبه درجه به فدراسیون جهانی ارسال میگردد‌
مسابقات در 9 دور به روش سوئیسی برگزار میگردد.
زمان بازی برای هر یک از بازیکنان 3 دقیقه و به ازای هر حرکت 2 ثانیه پاداش در نظر گرفته خواهد شد.
در پایان اگر دو یا چند بازیکن از امتیازات مشابه برخوردار باشند از روش شکستن امتیاز به شرح زیر در اولویت خواهد بود
اگر به بازیکنی دو جایزه تعلق گیرد جایزه بالاتر به وی اهدا خواهد شد
1.رویارویی مستقیم 2.بوخ هولز قطع شده یک 3. بوخ هولز قطع شده دو 4. بوخ هولز متوسط یک 5 مجموع بوخ هولز
ورودیه مسابقات : 20000 تومان
توجه : ظرفیت 60 بازیکن میباشد و اولویت با کسانی است است که زودتر ثبت نام نمایید.
جوایز مسابقات:

نفراول: 150000تومان   نفردوم: 120000 تومان
نفرسوم: 90000 تومان  نفرچهارم: 80000 تومان
نفرپنجم: 70000تومان    نفرششم: 60000تومان

بهترین بازیکن بانوان : 50000 تومان

سه بازیکن برتر زیر 2000 به ترتیب 55000 – 50000 -45000 تومان
بهترین بازیکن کمتر از1750 : 45000 تومان  بهترین بازیکن کمتر از 1650 :45000تومان
بهترین بازیکن کمتر از 1550 : 45000 تومان بهترین بازیکن کمتر از 1450: 45000تومان
بهترین بازیکن کمتر از 1350 : 45000 تومان بهترین بازیکن کمتر از 1250 : 45000 تومان

10درصد از جوایز به هیات شطرنج استان تعلق خواهد گرفت

علاقه مندان جهت شرکت در مسابقات میتوانند از طریق زیر تماس حاصل‌ فرمایند.
09111367317  میرفرهادی
09119317427  مرزوقی
09112331219  بپویی

01333226960   باشگاه شطرنج نوین
آدرس محل مسابقات: رشت خیابان لاکانی کوچه مانی پشت دبستان احمدلبیب پلاک 6 باشگاه شطرنج نوین