مسابقات رده سنی نوجوانان جام امید بوکان

مسابقات رده سنی نوجوانان جام امید بوکان با شرکت ۱۱ شطرنجباز از باشگاه  نوین رشت در روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد در سالن سیمرغ شهر بوکان برگزار گردید و در پایان بازیهای متعارف آرش طاهباز به مقام اول و محمد کریمی دوم و محراب خوشکلام سوم و رامتین طاووسی راد  مقام چهارم را کسب کردند. در رده زیر ۱۲ سال نیز مانی جاهدی به مقام دوم و در زیر ۱۰ سال ماهان خوشکلام به مقام اول و در رده سنی زیر ۸ سال پارسا جعفری به مقام اول رسید . در این دوره مسابقات بازیکنان زیر از باشگاه نوین نیز شرکت داشتند . محمد علی بپوئی , رامتین قاسمی , امیر حسین معصومی, سارا بیابانی و صبا بیابانی نیز حضور داشتند.