مجموعه بازیهای مگنوس کارلسن 2014 الی 2016

magnous_carlsenدر لینک زیر مجموعه بازیهای شطرنج مگنوس کارلسن قهرمان شطرنج جهان که بین سال های 2014 الی 2016 انجام شده است را برای شما قرار داده ایم. این مجموعه شامل 223 بازی فکری و سریع و بلیتس می باشد. برخی بازیها با تفسیر اساتید بزرگ همراه است. فرمت فایل این مجموعه PGN  است که می توانید انرا را در نرم افزار های فریتز یا چس بیس یا دیگر نرم افزار های مربوطه مشاهده نمایید.

دانلود بازیهای شطرنج مگنوس کارلسن

 

2 Comments

Comments are closed.