ماهنامه شطرنج شماره ۳۱۳ منتشر شد

ماهنامه شطرنج شماره ۳۱۳  فروردین ۱۳۹۶ منتشر شد. در این شماره  می خوانید:
شطرنج قهرمانی کشور، پرهام مقصودلو پر افتخار تر از همیشه
قلعه و حمله آرژانتینی،حربه ایی خطرناک در دفاع پیرک
ترکیب های مبتنی بر قطر
مثال هایی عملی از وسط بازی دفاع اسلاو
مسعود مصدق پور قهرمان سومین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام خاوران
خبرهایی از گوشه و کنار
بازیهای تفسیر شده ، قاسمجانف – جوباوا