سه نفر مشترکا در جایگاه اولی مسابقات ریکیاویک 2013

پاول الجانف , وسلی سو فلیپینی و امین بسیم مصری با کسب 8 امتیاز مشترکا به مقام اولی مسابقات آزاد ریکیاویک دست یافتند. آنیش گیری از هلند با 7.5 امتیاز در مکان چهارم قرار گرفت. Wei Yi چینی که در این مسابقات سومین نورم استاد بزرگی را بدست آورده بود با 7.5 امتیاز در مکان ششم قرار گرفت.