سارا خادم در جمع دختران نخبه آسیا

iran-ch-8-17389به همت بنیاد شطرنج ژوژا پولگار و دانشگاه وبستر و رئیس فیده یک دور آموزشی برای دختران شطرنجباز نخبه آسیا در شهر هوشی مینه ویتنام در حال برگزاری است .سارا خادم به همراه ژانسایا عبدمالک از قزاقستان( ۲۳۵۰ ) آلتانولزی انختول، مغولستان،( ۲۲۶۳ )، ایوانا ماریا فورتادو، هند، (۲۲۰۴ )، تی نهو هوانگ، ویتنام،( ۲۲۶۵) ، سروناز کوربونبوف، ازبکستان،( ۲۲۳۱)، چاو لی هوآنگ ترن، ویتنام،( ۲۱۶۴)، واردا مدینا آولیا، اندونزی، (۲۳۵۱)، تی مای هونگ نگوین، ویتنام، ۲۳۴۰()، روت پادمینی، هند، (۲۳۵۴)در در این رویداد حضور دارند.

One comment

  1. ایران

    سلام استاد من یکی بهم گفت اساتید بررسی کردن که درمثلن فلان گشایش این استراتژیهای رو دنبال کنید بهتر یعنی مثل برای گشایشی فشاربه مرکز یاساده سازی یافشاربه فلان جناح استاد آیاکتابی وجود داره که توش استراتژیهایاایده های کلی مربوط به هرگشایش رو نوشته باشه؟ممنون که واسم وقت میذارید.استاد توروخدا جوابی اگه هست به ایمیلم بفرستید ممنونم

Comments are closed.