سارا خادم در جمع دختران نخبه آسیا

iran-ch-8-17389به همت بنیاد شطرنج ژوژا پولگار و دانشگاه وبستر و رئیس فیده یک دور آموزشی برای دختران شطرنجباز نخبه آسیا در شهر هوشی مینه ویتنام در حال برگزاری است .سارا خادم به همراه ژانسایا عبدمالک از قزاقستان( 2350 ) آلتانولزی انختول، مغولستان،( 2263 )، ایوانا ماریا فورتادو، هند، (2204 )، تی نهو هوانگ، ویتنام،( 2265) ، سروناز کوربونبوف، ازبکستان،( 2231)، چاو لی هوآنگ ترن، ویتنام،( 2164)، واردا مدینا آولیا، اندونزی، (2351)، تی مای هونگ نگوین، ویتنام، 2340()، روت پادمینی، هند، (2354)در در این رویداد حضور دارند.

One comment

  1. ایران

    سلام استاد من یکی بهم گفت اساتید بررسی کردن که درمثلن فلان گشایش این استراتژیهای رو دنبال کنید بهتر یعنی مثل برای گشایشی فشاربه مرکز یاساده سازی یافشاربه فلان جناح استاد آیاکتابی وجود داره که توش استراتژیهایاایده های کلی مربوط به هرگشایش رو نوشته باشه؟ممنون که واسم وقت میذارید.استاد توروخدا جوابی اگه هست به ایمیلم بفرستید ممنونم

Comments are closed.