دور سوم مسابقات کاندیدای قهرمانی جهان

در دور سوم رویارویی بزرگان شطرنج جهان  برای انتخاب حریف آناند، آرونیان  ایوانچوک را هم برد تا با 2.5 امتیاز از 3 بازی بخت اول قهرمانی باشد. دردو بازی دیگر  سویدلر بر رجبوف و کارلسن بر گلفاند پیروز شدند .
آرونیان با پیروزی بر گلفاند  و رجبوف بر ایوانچوک در دور دوم  اولین امتیاز کامل را کسب کردند،  کارلسن با کرامنیک و سویدلر با گریسچوک   مساوی کردند،

دانلود بازیهای مسابقات کاندیدای قهرمانی جهان