درباره ما

مهدی نیاکوئی 

نویسنده و مدیر سایت شطرنج نوین
علاقه مند به شطرنج و آشنا با علوم کامپیوتر