دانلود New in Chess Yearbook 110

new_in_chess_110در لینک زیر مجله شطرنج نیو این چس New in Chess Yearbook  شماره ۱۱۰ چاپ سال ۲۰۱۴ و در۲۵۸ صفحه و با فورمت PDF به زبان انگلیسی را برای دانلود شما قرار داده ایم.مجله شطرنج نیو این چس هر دو ماه یکبار منتشر و شامل جدیدترین تئوریهای شروع بازی شطرنج می باشد.

Dawnload New In Chess Yearbook 110