دانلود New in Chess Yearbook 110

new_in_chess_110در لینک زیر مجله شطرنج نیو این چس New in Chess Yearbook  شماره 110 چاپ سال 2014 و در258 صفحه و با فورمت PDF به زبان انگلیسی را برای دانلود شما قرار داده ایم.مجله شطرنج نیو این چس هر دو ماه یکبار منتشر و شامل جدیدترین تئوریهای شروع بازی شطرنج می باشد.

Dawnload New In Chess Yearbook 110