دانلود کتاب The c3 Sicilian

کتاب شطرنج دفاع سیسیلی c3در لینک زیر کتاب شطرنج  شروع بازی سیسیلی C3 را برای دانلود شما گذاشته ایم. این کتاب شطرنج به فورمت PDF و در ۱۱۳ صفحه نوشته سام کولینز چاپ سال ۲۰۰۷ می باشد.

دانلود کتاب شطرنج شروع سیسیلی The c3 Sicilian