دانلود کتاب Practical Chess Exercises

در لینک زیر کتابPractical Chess Exercises: 600 Lessons from Tactics to Strategy نوشته Ray Cheng  را برای دانلود قرار داده ایم

 

دانلود کتاب  Practical Chess Exercises

 

 

یک کامنت:

کامنت‌ها بسته هستند.