دانلود کتاب Fighting Chess With Magnus Carlsen

در لینک زیر کتاب Fighting Chess With Magnus Carlsen نوشته ادریان میخائلچشین چاپ سال 2012 را برای دانلود گذاشته ایم

 

دانلود کتاب Fighting Chess With Magnus Carlsen