دانلود کتاب شطرنج Play the French

Play-the-frenchدر لینک زیر کتاب شطرنج شروع بازی فرانسه Play the French  نوشته جان واتسون چاپ سال ۲۰۰۳ و در ۲۷۴ صفحه با فورمت PDF  را برای دانلود شما قرار داده ایم.

دانلود کتاب شروع بازی فرانسه

 

One comment

Comments are closed.