دانلود کتاب شطرنج دفاع سنگی بر اساس شروع فرانسه برای سیاه

کتاب شطرنج   A Rock Solid Chess Opening Repertoire for Black  نوشته ویاچسلاو اینگورن استاد بزرگ و مربی اکراینی (مربی تیم بانوان اکراین در المپیاد شطرنج سال 2006 ) چاپ انتشارات گامبی در 194 صفحه و به زبان انگلیسی را می توانید از لینک پایین همین مطلب از سرور مدیا فایر به رایگان دانلود کنید.
حجم فایل دانلود 17 مگابایت می باشد. در این کتاب به گشایشهای زیر به طور مفصل پرداخته شده است.   e4 e6  و  d4 e6
در دفاع فرانسه به بررسی واریانت تعویضی ، واریانت تاراش،واریانت اشتانیتز و…  در قسمت دوم کتاب هم به بررسی گشایشهای  d4  e6   مثل نیمزو و مثل بوگو هندی و همچنین تبدیل گشایش به سیسیلی و تبدیل گشایش به انگلیسی به طور کامل بررسی شده است.

دانلود کتاب شروع بازی دفاع سنگی بر اساس دفاع فرانسه

فایل زیپ شده می باشد.و دارای پسورد :