دانلود چهار انجین قوی شطرنج

در زیر لینک دانلود چهار انجین را برای شما شطرنج بازان عزیز قرار داده ایم

strelka 5.1

Komodo 5

Deep Saros 3.2

Houdini 3 Full Pack

دانلود انجین ها

4 Comments

    1. مهدی

      با استفاده از نرم افزار فریتز در قسمت انجین ها گزینه create UCI engine را انتخاب و مسیر مورد نظر را می دهیم تا انجین در محیط فریتز کار بکند.

Comments are closed.