دانلود مجله شطرنج New in Chess Yearbook 112

New_in_chess_yearbook_112_pdfدر لینک زیر مجله شطرنج نیو این چس شماره ۱۱۲ را که ۲۵۸ صفحه و با فرمت pdf چاپ سال ۲۰۱۴ به زبان انگلیسی می باشد را برای دانلود شما قرار داده ایم.

 

دانلود مجله شطرنج New in Chess 112