دانلود مجله شطرنج New in Chess Yearbook 111

New_in_chess_111_yearbook_pdfدر لینک زیر مجله شطرنج نیو این چس شماره ۱۱۱ به فرمت pdf و به زبان انگلیسی در ۲۵۸ صفحه چاپ سال ۲۰۱۴ را برای دانلود قرار داده ایم. این مجله هر دو ماه یکبار چاپ می شود.

 

دانلود مجله شطرنج  New in Chess 111