دانلود بازیهای انجین شطرنج هودینی

در لینک زیر مجموعه ایی از بازیهای انجین شطرنج هودینی شامل 12000 بازی بین انجین هودینی و دیگر انجین های شطرنج آورده شد است. این بازیها شامل بازیهای فکری و بلیتس می باشد.

دانلود بازیهای انجین هودینی Houdini