دانلود انجین شطرنج Komodo 6

انجین شطرنج Komodo 6 یکی از قویترین انجین های شطرنج می باشد.نسخه جدید ان یعنی Komodo TCEC  در مسابقات انجین های شطرنج توانست قهرمان سال ۲۰۱۳ جهان شود.

دانلود انجین شطرنج Komodo 6  MP

 

موتور شطرنج Komodo TCEC  ۶۴ Bit