بررسی آخر بازی شطرنج

white_win_08در پوزیسیون مقابل سفید شروع و می برد.

طراح جرمی سلمن ۱۹۴۰ میلادی

کامنت‌ها بسته شده‌اند.