اولین دوره مسابقات شطرنج گرامیداشت شهدای نوخاله

بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از برگزاری گرامیداشت شهدای نوخاله
نتیجه اولین دوره مسابقات شطرنج استاندارد (ریتد) گرامیداشت شهدای نوخاله
به ۱۸ نفر برتر این مسابقات بیش از ۱۰۰ میلون ریال جوایز نقدی به شرح زیر اهدا شد

۱- مقام اول : اقای حمیدرضا رضایی از تهران ۲ میلیون تومان
۲- مقام دوم: اقای محمد صادق مرزوقی از رشت ۱ میلیون و پانصد هزار تومان
۳- مقام سوم : اقای نوید محجوب از رشت ۱ میلیون تومان
۴- مقام چهارم : خانم سحر معصومی از رشت ۸۰۰هزار تومان
۵-مقام پنجم: اقای انوش کنعانی از فومن ۶۰۰ هزار تومان
۶- بهتری بازیکن پیشکسوت آقای مسعود پور سلیمانی از رشت ۴۰۰ هزار تومان
۷ – بهترین بازیکن بانوان خانم آدرینا ایمانی از رشت ۴۰۰ هزار تومان
۸- بهترین بازیکن ریتینگ زیر ۱۹۰۰ آقای محمد معصومی از رشت ۴۰۰ هزار تومان
۹-بهترین بازیکن ریتینگ زیر ۱۸۰۰ آقای محمدامین بی ریا ازرشت ۴۰۰ هزار تومان
۱۰-بهترین بازیکن ریتینگ زیر ۱۷۰۰ آقای میرعباس بحری ازرشت ۴۰۰هزار تومان
۱۱- بهترین بازیکن ریتینگ زیر ۱۶۰۰ آقای موسی جوادی از سنگر ۳۰۰ هزار تومان
۱۲- بهترین بازیکن ریتینگ زیر ۱۵۰۰ آقای رحمت پورمرادخانی ازماسال ۳۰۰ هزار تومان
۱۳- بهترین بازیکن ریتینگ زیر ۱۴۰۰ آقای حسین خمیرانی از رشت ۳۰۰ هزار تومان
۱۴- بهترین بازیکن ریتینگ زیر ۱۳۰۰ آقای شعبان یوسفی از نوخاله ۲۵۰ هزارتومان
۱۵- بهترین بازیکن ریتینگ زیر ۱۲۰۰ آقای محمدیاسین پرمر ازرشت ۲۵۰ هزار تومان
۱۶- بهترین بازیکن زیر ۱۲ سال آقای راستین خانجانی از رشت ۲۵۰ هزار تومان
۱۷- بهترین بازیکن زیر ۱۰ سال خانم عسل ابراهیمی ازرشت ۲۵۰ هزار تومان
۱۸- بهترین بازیکن زیر ۸سال آقای رادوین زمانی ازرشت ۲۵۰ هزار تومان

پس از پایان مسابقه استاندارد گرامیداشت شهدای نوخاله
در ساعت ۱۸:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۶ مسابقه بلیتس (ریتد )با عنوان گرامیداشت شهدای نوخاله با زمان ۳ دقیقه و ۲ ثانیه افزایش زمان در هر حرکت(فیشر) در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار گردید در این مسابقه ۶۰ نفر از شطرنجبازان حضور داشتند و به ۱۸ نفر برتر این مسابقات نیز نزدیک به ۲۰ میلیون ریال جوایز نقدی به شرح زیر اهدا شد

۱-مقام اول آقای مانی جاهدی از رشت ۲۰۰هزار تومان
۲-مقام دوم آاقای بیامین بابانیا از رشت ۱۵۰ هزار تومان
۳- مقام سوم آقای محمد صادق مرزوقی از رشت ۱۳۰ هزار تومان
۴- مقام چهارم آقای آرمین رحمت پور از رشت ۱۲۰ هزار تومان
۵- مقام پنجم آقای سید علیرضا حسینی از رشت ۱۰۰ هزار تومان
۶- بهترین بازیکن ریتینگ زیر۲۰۰۰ محمد امین بی ریا از رشت ۸۰ هزار تومان
۷- بهترین بازیکن ریتینگ زیر۱۹۰۰ آقای پارسا جعفری از رشت ۸۰ هزار تومان
۸– بهترین بازیکن ریتینگ زیر۱۸۰۰ آقای نیما عزیز خانی از قزوین ۸۰ هزار تومان
۹- بهترین بازیکن ریتینگ زیر۱۷۰۰ آقای محمد معصومی از رشت ۸۰ هزار تومان
۱۰- بهترین بازیکن ریتینگ زیر۱۶۰۰آقای اشکان مکنت جو از رشت ۸۰ هزار تومان
۱۱- بهترین بازیکن ریتینگ زیر ۱۵۰۰ آقای سپهر محمدزاده از رشت ۸۰ هزار تومان
۱۲- بهترین بازیکن ریتینگ زیر ۱۴۰۰آقای محمد حسین یزدانی از رشت ۸۰ هزار تومان
۱۳ – بهترین بازیکن ریتینگ زیر ۱۳۰۰ آقای احمدرضا حسنی از نوخاله۸۰ هزار تومان
۱۴- بهترین بازیکن ریتینگ زیر۱۲۰ آقای محمد مهدی سلطانی از رشت ۸۰ هزار تومان
۱۵ بهترین بازیکن زیر ۱۰ سال خانم ستایش علی نیا از رشت ۸۰ هزار تومان
۱۶- بهترین بازیکن پیشکسوتان آقای رحیم دلجو از رشت ۸۰ هزار تومان
۱۷- بهترین بازیکن بانوان خانم عسل ابراهیمی از رشت ۸۰ هزار تومان
۱۸- نفر اول زیر۸ آقای اوش فروتن از رشت سال۸۰ هزار تومانبه دلیل مصادف شدن مراسم اختتامیه اولین مسابقات شطرنج جام شهدای نوخاله با سالگرد شهادت شهید حسین فروزنده
لوح تقدیر به همراه کارت هدیه به مبلغ ۱۵۰هزار تومان به برادر ایشان اقای حسن فروزنده اهدا گردید.