• عکس برگزیده سال شطرنج ایران

انجین شطرنج Critter 1.6

 

در لینک زیر  دومین موتور قدرتمند شطرنج پس از هودینی را برای دانلود گذاشته ایم.

دانلود انجین شطرنج Critter 1.6

 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.