انجین شطرنج Critter 1.6

 

در لینک زیر  دومین موتور قدرتمند شطرنج پس از هودینی را برای دانلود گذاشته ایم.

دانلود انجین شطرنج Critter 1.6

 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.