انجین استوک فیش 8 برتر از کومودو 11

مسابقه شطرنج بین انجین استوک فیش 8 و کومودو 11
Stockfish 8 VS Komodo 11

برنامه شترنج کومودو 11 به تازگی توسط شرکت معروف چس بیس منتشر شده است.این برنامه توسط یکی از دوستان عزیز در اختیار من قرار گرفت و من فرصت پیدا کردم تا آن را مورد بررسی و آزمایش قرار دهم.بنابراین بین انجین استوک فیش 8 و کومودو 11 مسابقه ایی دو جانبه بلیتس برقرار کردم. که نتیجه آن بعد از 32 بازی 16/5 بر 15/5 انجین استوک فیش 8 به پیروزی رسید.سیستم مورد آزمایش به شرح زیر می باشد.

CPU Intel Core i7 4790 3.8 Ghz  4Core 8Thread for Blitz use 6 Thread
Hash size 512 MB
Windows 10
Ram 8GB DDR3 1333 Mhz

Stockfish 8 – Komodo 11 Chess Games  PGN

2 Comments

    1. سید مهدی نیاکوئی

      انجین شطرنج کومودو 11.01 در سایت برای دانلود موجود می باشد به همراه اکتیو ساز و کرک آن

Comments are closed.