امید نوروزی فاتح مسابقات فجر بیست و یکم

در پایان بیست و یکمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی فجر، “امید نوروزی” شطرنج باز بدون عنوان [نه استاد بزرگی و نه استاد بین المللی!] و جوان تهرانی با کسب 10.5 امتیاز از 11 دیدار مقتدرانه به عنوان نخست دست یافت و نام خود را در بین قهرمانان تاریخ مهم ترین مسابقات شطرنج بین المللی ایران به ثبت رساند.

او با 10.5 امتیاز از 11 بازی و عملکرد 2680 قهرمان شد!
ازالادزه،قائم مقامی،بنیدزه ،پوررمضانعلی و عسگری دوم تا ششم شدند،ویرجینیوس،احمدی نیا،عسگری زاده،محجوب،روغنی،درینی،وعلی حسین با 8 امتیاز هفتم تا سیزدهم شدند.