• عکس برگزیده سال شطرنج ایران

اسامی شرکت کنندگان جام خزر سال ۱۳۹۱

گروه A  ریتینگ بالای ۲۱۰۰

گروه B ریتینگ زیر ۲۱۰۰

گروه C زیر ۱۴ سال

گروه D بانوان

 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.