• عکس برگزیده سال شطرنج ایران

اتود شماره ۲

سفید شروع و می برد   طراح  Y.Afek 2012

 

 

 

 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.