• عکس برگزیده سال شطرنج ایران

اتود شطرنج شماره ۶

white_win_06در پوزیسیون شطرنج مقابل سفید شروع و می برد. طراح لیبورکین  ۱۹۴۰

 

یک کامنت:

کامنت‌ها بسته هستند.