اتود شطرنج شماره 4

White_winدر پوزیسیون شطرنج مقابل سفید شروع و بازی را می برد

طراح اتود شطرنج : گئورگ کاسپاریان سال ۱۹۹۶

 

 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.