آریا امیدی قهرمان جوانان کشور شد

مسابقات قهرمانی زیر ۲۰ سال در بخش پسران با حضور ۳۰ شطرنجباز در ۹ دور و در بخش دختران با حضور ۱۲ شطرنجباز در ۷ دور در شهر زنجان برگزار شد.در قسمت پسران پس از 9 دور آریا امیدی شطرنج باز گیلانی موفق شد با اقتدار با 9 امتیاز از 9 بازی به مقام قهرمانی جوانان کشور در سال 1396 برسد.استاد فیده علی راستبد دیگر شطرنج باز گیلانی توانست با کسب 7/5 امتیاز از 9 بازی به مقام نائب قهرمانی برسد. در قسمت دختران پرنیان قمی 13 ساله دیگر شطرنج باز گیلانی با کسب 6 امتیاز از 7 بازی توانست قهرمان زیر 20 ساله های کشور در سال 1396 شود.شطرنج بازان گیلانی با موفقیت های خود مدال ها را درو کردند.آریا امیدی و علی راستبد هنر جویان اسبق باشگاه شطرنج نوین رشت بودند و پرنیان قمی همچنان زیر نظر مربیان باتجربه به فعالیت های شطرنجی خود در باشگاه شطرنج نوین رشت ادامه می دهد.

آریا امیدی قهرمان جوانان کشور در سال 1396
استاد فیده علی راستبد نائب قهرمان کشور در سال 1396
پرنیان قمی 13 ساله قهرمان زیر 20 ساله های ایران در سال 1396