گزارش هشتمین دور قهرمانی جهان سال ۲۰۱۳

مگنوس کارلسن،‌ مدعي عنوان قهرماني جهان و مرد شماره يک فهرست درجه بين المللي فيده،‌ با تغيير استراتژي گشايشي خود اين بار حرکت ۱٫e4را انتخاب کرد.

کارلسن که نشان داده با مهره سفيد علاقه چنداني به وارد شدن در آخر بازي برلين را ندارد تصميم گرفت در حرکت پنجم حرکت کمتر رايج  ۵٫Re1را بازي کند.ساختار پياده اي حاصل شده قرينه است اما سوارهاي بيشتري در صفحه باقي مي مانند.

تنها دو ماه پيش کارلسن وضعيت مشابهي را با مهره سياه مقابل هيکارو ناکامورا در سنت لوئيس تجربه کرد. در سال ۲۰۱۰ کارلسن و آناند اين سيستم را با همين رنگ مهره ها در کريستانساند و نانجينگ آزمايش کرده بودند.تمام اين بازي ها مساوي شده بودند.

پس از تعويض هاي فراوان در ستون e،‌بازي در حرکت سي و سوم با تساوي پايان يافت.نکته جالب اين بود که  کارلسن تنها ۲۰ دقيقه زمان رابراي کل بازي صرف کرد. در حال حاضر نتيجه کلي رويارويي ۵-۳ به نفع کارلسن مي باشد.

هر دو بازيکن پس از بازي بلافاصله مورد آزمايش دوپينگ قرار گرفتند و و همين امر باعث شد تا کنفرانس مطبوعاتي پس از بازي دو بازيکن با اندکي تاخير برگزار شود. اين آزمايش توسط دکتر يانا بلين انجام شد .فيده که عضو کميته بين المللي المپيک مي باشد ، آزمايش هاي دوپينگ را از المپياد ۲۰۰۲ بلد آغاز کرده است.

 

مسابقات بادن بادن آلمان

کاروآنا با ۵٫۵ امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند همچنان به تنهایی در صدر
آناند و نایدیچ با۴٫۵ و۴ امتیاز در رده های دوم وسوم می باشند.

در پایان دور هشتم مسابقات بادن بادن کاروآنا با ۵٫۵ امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند همچنان به تنهایی در صدر است ،آناند و نایدیچ با۴٫۵ و۴  امتیاز  در رده های دوم وسوم هستند.

در پایان دور هفتم مسابقات بادن بادن کاروآنا با ۴٫۵ امتیاز همچنان به تنهایی در صدر است ،آناند و نایدیچ با ۴ امتیاز در رده های دوم وسوم جای دارند.

بیش تر ..