دانلود کتاب شطرنج شروع بازی نیمزوهندی

در لینک زیر کتاب نیمزو هندی شاخه روبینشتاین را برای دانلود  گذاشته ایم دانلود کتاب شطرنج نیمزوهندی روبینشتاین       262

ادامه نوشته

گشایشها را چگونه بازی کنیم ؟

آیا برای پیشرفت کرذن باید همه ی گشایش ها را بازی کرد؟و باید همه کتاب های گشایشی را خواند؟واقعا”تعداد کتاب هایی که در مورد گشایش ها نوشته اند سرسام آور است.ولی تعدادی از آنها چگونه بازی کردن در گشایش را می آموزند و تعدادی هم…

ادامه نوشته