مگنوس کارلسن نروژی قهرمان شطرنج جهان شد

درجريان رويارويي قهرماني شطرنج جهان که در چناي هندوستان برگزار شد، مگنوس کارلسن از نروژ با شکست ويشي آناند، قهرمان سابق جهان  با نتيجه خيره کننده ۶٫۵ به ۳٫۵ به عنوان قهرمان جديد شطرنج جهان معرفي شد.

دهمين و آخرين بازي پس از۶۵ حرکت به تشاوي انجاميد و کارلسن با کسب حداقل امتياز لازم در اين دور يعني ۶٫۵ امتياز عنوان قهرماني شطرنج جهان را تصاحب کرد.

اين رويارويي که با حمايت مالي ايالت تاميل نادو هندوستان و برگزاري فيده و فدراسيون شطرنج آسيا برگزار شد.

بازي دهم با دفاع سيسلي آغاز شد. آناند تلاش داشت تا قصد داشت شاخه اي تند و تيز تر با مهره سياه (احتمالا نايدورف) را بکارگيرد اما کارلسن بازي را با تعويض فيل هاي سفيد رو ، آرام کرد.

در يک ساختار پياده اي  نسبتاً پايدار ،‌ دو بازيکن به مانور سوارهاي خود  پرداختند تا حرکت وزير آناند(۲۸…Qg5) که به حريف اجازه يک ترکيب زيبا با گرفتن يک پياده را مي داد.

کارلسن با ادامه صحيح ۲۹٫e5را بازي را ادامه داد اما تنش را خيلي زود با حرکت ۳۰٫exd6? رها کرد اما مي توانست با حرکت ۳۰٫Nc3اين تنش را افزايش دهد و در نتيجه آناند موفق شد، پياده را پس بگيرد.

پس از تعويض هاي مکرر در d6 دو بازيکن به يک آخر بازي اسب و پياده ها رسيدند.

در حالي که اتاق کنفرانس در انتظار پيشنهاد تساوي دو طرف بود و آماده استقبال از دو بازيکن بود. با اين حال ،‌نبرد پس از اولين کنترل زماني،‌ادامه يافت.

هر دو بازيکن وزير هاي جديد  خود را نيز به صفحه آوردند اما تعادل از بين نرفت و در حرکت ۶۵ دو بازيکن برگه هاي تساوي را امضا کردند.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.