دانلود ۲۶۰۰۰ معما و اتود شطرنج

Studies&problemsدر لینک زیر ۲۶۰۰۰ معما و اتود شطرنج از طراحان معروف را برای دانلود شما قرار داده ایم. شما می توانید پس از خارج کردن فایل از زیپ آنرا در نرم افزار فریتز یا چس بیس مشاهده نمایید.

دانلود ۲۶۰۰۰ معما و اتود شطرنجی

 

 

Bookmark the permalink.

4 Comments

  1. ممنون. کتاب ها عالی بودند.

Comments are closed