دانلود کتاب Fighting Chess With Magnus Carlsen

در لینک زیر کتاب Fighting Chess With Magnus Carlsen نوشته ادریان میخائلچشین چاپ سال ۲۰۱۲ را برای دانلود گذاشته ایم

 

دانلود کتاب Fighting Chess With Magnus Carlsen

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.