دانلود کتاب شطرنج شروع بازی نیمزوهندی

در لینک زیر کتاب نیمزو هندی شاخه روبینشتاین را برای دانلود  گذاشته ایم

دانلود کتاب شطرنج نیمزوهندی روبینشتاین

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.